ÚVODNÁ STRÁNKA | Kontakty 

 

M e n uInformácie o programe

Stiahnuť program

Cenník

Postup registrácie

Objednávka

Zakúpenie licencie

Zmena Licenčného čísla

Zmena e-mailovej adresy

Reklamácie

Screenshoty

Ocenenia

História programu

Podporiť vývoj programu

Kontaktujte nás na:

E-mail: sminfomoto@gmail.com


Postup registrácie:


Registrácia programu Sm_InfoMoto je jednoduchý proces, ktorý pozostáva z nasledujúcich krokov:

1. Stiahnuť Shareware verziu programu Sm_InfoMoto z tejto internetovej stránky. (bližšie informácie sú v položke "Stiahnuť program")

2. V programe (Menu: "Pomoc" - "Identifikačné údaje") napísať ľubovoľné meno, pod ktorým budete vystupovať vo vzťahu k programu Sm_InfoMoto. Na základe uvedeného mena Vám program vygeneruje Váš Identifikačný kód. Identifikačné údaje slúžia na uľahčenie komunikácie medzi Vami a distribútorom, na presnú identifikáciu užívateľa atď.

----------------------------------------------
A: Pre občanov Slovenskej republiky
3. Poslať distribútorovi záväznú objednávku, ktorá bude obsahovať: (bližšie informácie sú v položke "Objednávka")
   - fakturačné údaje (buď ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba),
   - Identifikačné meno (to isté, ako pri generovaní Identifikačného kódu),
   - Identifikačný kód (vygenerovaný programom),
   - Sériové číslo (vygenerované programom),
   - e-mailovú adresu (na túto adresu budú posielané akékoľvek informácie a údaje v súvislosti s programom, ako aj nové Licenčné číslo. Táto adresa bude zároveň slúžiť na komunikáciu s Vami. Ak nebude uvedená žiadna adresa, do úvahy sa bude brať adresa, z ktorej prišiel e-mail.).

4. Bude Vám poslaná správa, že objednávka bola potvrdená a spolu so správou bude poslaná aj zálohová faktúra, kde bude uvedené číslo účtu, na ktorý je potrebné uhradiť požadovanú sumu a variabilný symbol, ktorý je nevyhnutné uviesť pri platbe alebo bankovom prevode.

5. Zakúpiť licenciu, pričom pri platbe uviesť: (bližšie informácie sú v položke "Zakúpenie licencie")
   - číslo účtu (prípadne IBAN kód a ďalšie údaje) - uvedené v zálohovej faktúre, ktorú Vám distribútor poslal spolu so správou o potvrdení objednávky,
   - variabilný symbol - uvedený v zálohovej faktúre, ktorú Vám distribútor poslal spolu so správou o potvrdení objednávky.

B: Pre občanov iných krajín
5. Zakúpiť licenciu cez internet prostredníctvom služby ShareIt! (bližšie informácie sú v položke "Zakúpenie licencie")
   - (Občania iných krajín môžu kroky 3 a 4 vynechať, pretože služba ShareIt! má vlastný objednávkový formulár s viacerými možnosťami pre platbu.)
----------------------------------------------

6. Bude Vám, po overení zakúpenia licencie, poslané Licenčné číslo na uvedenú e-mailovú adresu.

7. Bude Vám zaslaná faktúra na uvedenú fakturačnú adresu, ako doklad o zaplatení.

8. Zapísať do programu (Menu: "Pomoc" - "Registrácia") získané Licenčné číslo od distribútora. Po zapísaní tohto čísla je program registrovaný.

9. Ak sa náhodou zmení Vaše Sériové číslo v dôsledku zmeny hardvéru, je potrebné ho opätovne poslať distribútorovi programu a bude Vám podľa Licenčnej zmluvy zaslané nové Licenčné číslo. (bližšie informácie sú v položke "Zmena Licenčného čísla")

10. Ak sa náhodou zmení Vaša e-mailová adresa, ktorú ste uviedli v objednávke, je potrebné kvôli zaslaniu akýchkoľvek informácií a údajov o programe informovať o tejto skutočnosti distribútora. (bližšie informácie sú v položke "Zmena e-mailovej adresy")


Poznámky:
Podrobnejšie informácie nájdete v menu v jednotlivých podčastiach Postupu registrácie.

Sériové číslo alebo Licenčné číslo, kvôli ich správnosti, je lepšie skopírovať do schránky než opisovať ručne.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte: sminfomoto@gmail.com


Copyright © Sm_InfoMoto. Všetky práva vyhradené.

Stiahnuť program | Objednávka - Zakúpenie licencie - Zmena Licenčného čísla | Podporiť vývoj programu || Hlavná stránka | Kontakty

Navrhol a vytvoril: Gabriel Havrilla

TOPlist