ÚVODNÁ STRÁNKA | Kontakty 

 

M e n uInformácie o programe

Stiahnuť program

Cenník

Postup registrácie

Objednávka

Zakúpenie licencie

Zmena Licenčného čísla

Zmena e-mailovej adresy

Reklamácie

Screenshoty

Ocenenia

História programu

Podporiť vývoj programu

Kontaktujte nás na:

E-mail: sminfomoto@gmail.com


Objednávka:


Záväzná objednávka, aby bola potvrdená distribútorom, musí obsahovať nasledujúce údaje:

- fakturačné údaje:
    Fyzické osoby (nepodnikatelia): meno a priezvisko, adresa (ulica, mesto, PSČ), krajina.
    Právnické osoby (podnikatelia): celý názov firmy, fakturačná adresa (ulica, mesto, PSČ), krajina, IČO, DIČ.

- Identifikačné meno (To isté meno, ktoré ste uviedli pri generovaní Identifikačného kódu - v programe; Menu: "Pomoc" - "Identifikačné údaje".),

- Identifikačný kód (Ten istý kód, ktorý bol vygenerovaný programom - v programe; Menu: "Pomoc" - "Identifikačné údaje".),

- Sériové číslo (Vygenerované programom; Menu: "Pomoc" - "Registrácia". Na základe tohto Sériového čísla Vám bude vystavené Licenčné číslo.),

- (2. Sériové číslo, 3. Sériové číslo, ...) - Ak si chcete objednať viac licencií, uveďte v záväznej objednávke všetky Sériové čísla, pre ktoré požadujete získanie Licenčných čísiel!,

- e-mailovú adresu (na túto adresu budú posielané akékoľvek informácie a údaje v súvislosti s programom, ako aj nové Licenčné číslo. Táto adresa bude zároveň slúžiť na komunikáciu s Vami. Ak nebude uvedená žiadna adresa, do úvahy sa bude brať adresa, z ktorej prišiel e-mail.),

- (telefónne číslo) - Na toto telefónne číslo Vás bude distribútor kontaktovať v prípade nejakých vážnejších nezrovnalostí. (Nepovinné).


Ak chcete objednať licenciu na program pre inú fyzickú či právnickú osobu, uveďte v objednávke fakturačné údaje a licenčné údaje (rovnakým spôsobom ako fakturačné údaje). Jednoznačne a zrozumiteľne špecifikujte, ktoré údaje sú fakturačné a ktoré licenčné. V takomto prípade bude Zálohová faktúra vystavená podľa fakturačných údajov a po jej uhradení bude podľa licenčných údajov uvedených v objednávke vystavená Licencia.


Poslať objednávku ako:    fyzická osoba (nepodnikateľ)    právnická osoba (podnikateľ)


Vzorové príklady, ako má vyzerať záväzná objednávka v e-mailovej podobe: (údaje v príkladoch sú vymyslené)


Fyzická osoba (nepodnikateľ) – Príklad:

Komu:

sminfomoto@gmail.com

Predmet:

Objednávka

Text:

Meno a priezvisko: Jánn Novákk

Adresa (ulica, mesto, PSČ): Jahodová 60, 040 01  Košice

Krajina: Slovensko

Identifikačné meno: JANN NOVAKK

Identifikačný kód: 0310118708

Sériové číslo: Y0A0-0000-00FF-BFB8-70A7-F000-0Y

E-mailová adresa: novakk_jann@mojjportall.sk

Telefónne číslo: 0042190X333555

- - -

Záväzne si objednávam licenciu na program Sm_InfoMoto pre uvedené Sériové čísla.

- - -

Prípadná správa pre distribútora

 

Právnická osoba (podnikateľ) – Príklad:

Komu:

sminfomoto@gmail.com

Predmet:

Objednávka

Text:

Názov firmy: Settahoodd, s.r.o.

Fakturačná adresa (ulica, mesto, PSČ): Hronská 9, 811 06  Bratislava

Krajina: Slovensko

IČO: 69317705

DIČ: SK69317705

Identifikačné meno: SETTAHOODD

Identifikačný kód: 1177011107

Sériové číslo: Y0A0-0000-00FF-BFB8-70A7-F000-0Y

E-mailová adresa: settahoodd@settahoodd.sk

Telefónne číslo: 0042190X333555

- - -

Záväzne si objednávam licenciu na program Sm_InfoMoto pre uvedené Sériové čísla.

- - -

Prípadná správa pre distribútora

Z obsahu e-mailu musí jasne vyplývať, že ide o objednávku licencie na program Sm_InfoMoto!


Copyright © Sm_InfoMoto. Všetky práva vyhradené.

Stiahnuť program | Objednávka - Zakúpenie licencie - Zmena Licenčného čísla | Podporiť vývoj programu || Hlavná stránka | Kontakty

Navrhol a vytvoril: Gabriel Havrilla

TOPlist