ÚVODNÁ STRÁNKA | Kontakty 

 

M e n uInformácie o programe

Stiahnuť program

Cenník

Postup registrácie

Objednávka

Zakúpenie licencie

Zmena Licenčného čísla

Zmena e-mailovej adresy

Reklamácie

Screenshoty

Ocenenia

História programu

Podporiť vývoj programu

Kontaktujte nás na:

E-mail: sminfomoto@gmail.com


Reklamácie:


Ak ste registrovaný užívateľ programu Sm_InfoMoto a máte nejaké pochybnosti, môžete ich popísať prostredníctvom reklamácie. Distribútor to preskúma a zaujme patričné stanovisko. Je potrebné, aby ste reklamáciu posielali z e-mailovej adresy, ktorú ste uviedli v objednávke alebo pri zakúpení licencie.

Reklamácia, aby bola akceptovaná distribútorom, musí obsahovať nasledujúce údaje:

- fakturačné údaje: (Vaše aktuálne fakturačné údaje)
    Fyzické osoby (nepodnikatelia): meno a priezvisko, adresa.
    Právnické osoby (podnikatelia): celý názov firmy, fakturačná adresa, IČO, DIČ.

- Identifikačné meno (To isté meno, ktoré ste uviedli v objednávke alebo pri zakúpení licencie.),

- Identifikačný kód (Ten istý kód, ktorý ste uviedli v objednávke alebo pri zakúpení licencie.).


Poslať reklamáciu ako:    fyzická osoba (nepodnikateľ)    právnická osoba (podnikateľ)


Vzorové príklady, ako má vyzerať reklamácia v e-mailovej podobe: (údaje v príkladoch sú vymyslené)


Fyzická osoba (nepodnikateľ) – Príklad:

Komu:

sminfomoto@gmail.com

Predmet:

Reklamácia

Text:

Fakturačné údaje: Jánn Novákk, Jahodová 60, 040 01 Košice, SR

Identifikačné meno: JANN NOVAKK

Identifikačný kód: 0310118708

- - -

Text reklamácie...

- - -

Prípadná správa pre distribútora

 

Právnická osoba (podnikateľ) – Príklad:

Komu:

sminfomoto@gmail.com

Predmet:

Reklamácia

Text:

Fakturačné údaje: Settahoodd, s.r.o., Hronská 9, 811 06  Bratislava, SR

IČO: 69317705

DIČ: SK69317705

Identifikačné meno: SETTAHOODD

Identifikačný kód: 1177011107

- - -

Text reklamácie...

- - -

Prípadná správa pre distribútora

Z obsahu e-mailu musí jasne vyplývať, že ide o reklamáciu!


Copyright © Sm_InfoMoto. Všetky práva vyhradené.

Stiahnuť program | Objednávka - Zakúpenie licencie - Zmena Licenčného čísla | Podporiť vývoj programu || Hlavná stránka | Kontakty

Navrhol a vytvoril: Gabriel Havrilla

TOPlist