ÚVODNÁ STRÁNKA | Kontakty 

 

M e n uInformácie o programe

Stiahnuť program

Cenník

Postup registrácie

Objednávka

Zakúpenie licencie

Zmena Licenčného čísla

Zmena e-mailovej adresy

Reklamácie

Screenshoty

Ocenenia

História programu

Podporiť vývoj programu

Kontaktujte nás na:

E-mail: sminfomoto@gmail.com


História programu:


Verzia 4.0 (vo vývoji...)

Verzia 3.3 (04.04.2015)
- zmenená domovská stránka programu,
- zmenená e-mailová adresa programu,
- ďalšie drobné úpravy.

Verzia 3.2 (18.02.2015)
- dopracovaná prídavná nádrž,
- dopracované súhrnné výpisy vozidiel v stromovej štruktúre,
- dopracovaný výpočet nákladov na cestu,
- dopracovaná zachádzka,
- dopracovaný stav nádrže,
- ďalšie drobné úpravy.

Verzia 3.1 (12.02.2014)
- nový nástroj - Zoznam posledných údajov,
- nový graf udalostí v závislosti od rokov a vodičov,
- dopracovaný graf jázd / ciest v závislosti od rokov a vodičov,
- dopracované súhrnné výpisy vozidiel v stromovej štruktúre,
- dopracovaný štatistický graf pre vybrané vozidlo,
- dopracovaný štatistický graf pre všetky vozidlá,
- dopracovaná stručná správa o vozidle,
- dopracované súhrnné výpisy vodičov v stromovej štruktúre,
- dopracovaný štatistický graf pre vodičov,
- dopracovaná stručná správa o vodičovi,
- ďalšie drobné úpravy.

Verzia 3.0 (15.03.2013)
- nový nástroj - Prídavná nádrž,
- nový nástroj - Plánované výmeny a prehliadky (Plánovaná údržba),
- nový nástroj - Sprievodca,
- možnosť evidovať výnosy k jednotlivým jazdám / cestám,
- možnosť evidovať výnosy k jednotlivým udalostiam,
- špeciálne poďakovanie pridané do programu,
- nová Extra funkcia ako podpora vývoja programu,
- ďalšie drobné úpravy.

Verzia 2.5 (04.07.2012)
- nový multi-premenovávací nástroj,
- automatickú kontrolu diára pri spustení operačného systému je možné vypnúť,
- ďalšie drobné úpravy.

Verzia 2.4 (19.08.2011)
- nové špeciálne zálohy archívov,
- údaje zapísané v programe je možné generovať do HTML súborov a následne tlačiť,
- dopracovaný časový interval pre štatistiku,
- vodičov je možné vyradiť a nezapočítavať v súhrnných štatistických výpisoch a grafoch,
- väčší výber kilometrov pre výpočet aktuálnej spotreby paliva,
- rozšírené doplnkové údaje o vozidle,
- výpočet porovnania výhodnosti kúpy vozidla je možné ukladať,
- výpočet hladiny alkoholu v tele je možné ukladať,
- ďalšie drobné úpravy.

Verzia 2.3 (20.08.2010)
- nové súhrnné výpisy vodičov v stromovej štruktúre,
- nová stručná správa o vodičovi,
- nový graf jázd / ciest v závislosti od rokov a vodičov,
- nová súhrnná správa o údržbe,
- nový systémový log programu,
- dopracované súhrnné výpisy vozidiel v stromovej štruktúre,
- dopracovaný štatistický graf pre vybrané vozidlo,
- dopracovaný výpočet nákladov na cestu o výpočet na 1 cestu,
- v alkoholmetri je možné vytvoriť vlastný zoznam nápojov,
- súhrnné štatistické výpisy je možné exportovať do HTML štruktúrovane,
- nový odkaz v menu programu na shareware informáciu,
- nový odkaz v menu programu na licenčné intro,
- menu programu poskytuje zoznam posledných otvorených archívov,
- stav tachometra pri ostatných výmenách je možné doplňovať automaticky,
- stav tachometra pri prehliadkach vozidla je možné doplňovať automaticky,
- náklady je možné použiť ako predlohu pre nové vkladanie,
- výmeny oleja je možné použiť ako predlohu pre nové vkladanie,
- ostatné výmeny je možné použiť ako predlohu pre nové vkladanie,
- prehliadky vozidla je možné použiť ako predlohu pre nové vkladanie,
- jazdy / cesty je možné použiť ako predlohu pre nové vkladanie,
- udalosti je možné použiť ako predlohu pre nové vkladanie,
- možný výber jazyka pri prvom spustení portable verzie,
- prepočítavanie niekoľko prvých údajov v grafe spotreby paliva podľa ich priemernej hodnoty,
- dopracované Porovnanie výhodnosti kúpy vozidla,
- dopracovaná Legenda programu,
- ďalšie drobné úpravy.

Verzia 2.2 (02.01.2010)
- nový nástroj - Udalosti,
- rozšírené príslušenstvo o Porovnanie výhodnosti kúpy vozidla,
- nový štatistický graf pre vodičov,
- vodiči sú samostatnou kategóriou,
- skupiny nákladov je možné nastaviť či budú alebo nie započítavané pri výpočte reálnej ceny za 1 km,
- každému vozidlu je možné nastaviť jeho individuálnu hodnotu pre výpočet aktuálnej spotreby paliva,
- stavy tachometra pri jazdách / cestách je možné doplňovať automaticky,
- archív je možné exportovať ako Len pre čítanie,
- nové usporiadanie položiek v menu programu,
- odkaz na domovskú stránku programu,
- odkaz na stránku autora,
- shareware informácia pri spustení programu,
- vylepšená práca s textom v poznámkovom bloku,
- úprava formulárov pre rôzne nastavenia dpi zobrazenia,
- dopracovaná Legenda programu,
- ďalšie drobné úpravy.

Verzia 2.1 (12.06.2009)
- nový nástroj - Jazdy / Cesty,
- štatistické grafy vedia pracovať s časovým intervalom,
- grafy je možné ukladať v predvolenom rozlíšení,
- dopracované detailné výpisy k jednotlivým údajom,
- dopracovaná Heuristická kontrola archívu,
- dopracovaný Alkoholmeter - 24 hodinový cyklus,
- tankovania je možné vyhľadávať,
- výmeny oleja je možné vyhľadávať,
- ostatné výmeny je možné vyhľadávať,
- prehliadky vozidla je možné vyhľadávať,
- jazdy / cesty je možné vyhľadávať,
- ďalšie drobné úpravy.

Verzia 2.0 (11.02.2009)
- nový nástroj - Prehliadky vozidla,
- nový nástroj - Zachádzka,
- dopracovaný štatistický graf pre vybrané vozidlo,
- dopracovaný štatistický graf pre všetky vozidlá,
- jednotlivé grafy je možné prezerať po rokoch,
- zdokonalený interface programu,
- výpisy programu je možné ukladať v CSV formáte,
- súhrnné štatistické výpisy je možné zobrazovať štrukturovane,
- zobrazovanie stavu pripomienok v hlavnom okne,
- rozšírenie internej schránky o výmenu oleja, ostatné výmeny a prehliadky vozidla,
- rozšírenie základných údajov o vozidle,
- náklady je možné prideľovať do skupín,
- údaje o tankovaní môžu obsahovať poznámku,
- výmena oleja môže obsahovať poznámku,
- ostatné výmeny môžu obsahovať poznámku,
- dopracovaná Legenda programu,
- dopracovaná Heuristická kontrola archívu,
- možnosť zmeniť formát dátumu, písmo a znakovú sadu podľa potreby,
- archív je možné viesť v akejkoľvek mene,
- archívne súbory sú asociované s programom,
- ďalšie drobné úpravy.

Verzia 1.4 (13.09.2008)
- nový nástroj - Výpočet nákladov na cestu,
- dopracovaný štatistický graf pre vybrané vozidlo,
- dopracovaný štatistický graf pre všetky vozidlá,
- dopracované súhrnné výpisy vozidiel s časovým intervalom,
- zarovnávanie textu v jednotlivých textových blokoch,
- rozšírené príslušenstvo o Alkoholmeter,
- úprava formulárov pre rôzne veľkosti hlavičky,
- symbol meny je možné zobraziť pred alebo za číselnou hodnotou,
- ďalšie drobné úpravy.

Verzia 1.3 (16.06.2008)
- dopracovaný štatistický graf pre vybrané vozidlo,
- náklady je možné vyhľadávať,
- zdokonalený interface programu,
- zdokonalený nástroj - Stav nádrže,
- zdokonalené menu programu,
- nový informačný blok - Tip dňa,
- nové informačné ikony a popisy,
- message boxy v 3 jazykoch,
- ďalšie drobné úpravy.

Verzia 1.2 (25.02.2008)
- dopracovaný štatistický graf pre vybrané vozidlo,
- niektoré výrazy sú zmenené alebo doplnené,
- dopracovaná heuristická kontrola archívu,
- ďalšie drobné úpravy.

Verzia 1.1 (22.01.2008)
- nová štruktúra ukladania súborov,
- náklady môžu obsahovať poznámku,
- grafy môžu mať orientáciu na výšku alebo na šírku,
- dopracovaný graf porovnania vozidiel v nákladoch,
- nový štatistický graf pre vybrané vozidlo,
- dopracované detailné výpisy k vybraným údajom,
- dopracované súhrnné výpisy vozidiel v stromovej štruktúre,
- štartovacie logo obsahuje číslo verzie programu,
- ďalšie drobné úpravy.

Verzia 1.0 (17.09.2007)


Copyright © Sm_InfoMoto. Všetky práva vyhradené.

Stiahnuť program | Objednávka - Zakúpenie licencie - Zmena Licenčného čísla | Podporiť vývoj programu || Hlavná stránka | Kontakty

Navrhol a vytvoril: Gabriel Havrilla

TOPlist