ÚVODNÁ STRÁNKA | Kontakty 

 

M e n uInformácie o programe

Stiahnuť program

Cenník

Postup registrácie

Objednávka

Zakúpenie licencie

Zmena Licenčného čísla

Zmena e-mailovej adresy

Reklamácie

Screenshoty

Ocenenia

História programu

Podporiť vývoj programu

Kontaktujte nás na:

E-mail: sminfomoto@gmail.com


Informácie o programe:


Program Sm_InfoMoto slúži na získanie prehľadu o vozidle, jeho spotrebe, údržbe, ako aj o nákladoch s ním spojených. Program je určený pre tých, ktorí chcú mať dokonalý prehľad o vozidle alebo súprave vozidiel. Ponúka množstvo výpočtov, štatistík a grafov pre domácich užívateľov alebo firmy. Program ďalej poskytuje mnohé iné a zaujímavé, ale hlavne dôležité informácie.
   K tomu, aby ste získali dokonalý prehľad o vozidle, je potrebné zadávať do programu zopár nevyhnutných údajov týkajúcich sa čerpania pohonných látok. Ďalej je potrebné evidovať náklady spojené s vozidlom, výmeny oleja, ostatné výmeny a prehliadky, ktoré si vozidlo vyžaduje.

ŠTATISTIKA
------------------
   Hlavným zameraním programu je výpočet priemernej a aktuálnej spotreby paliva. Pri výpočtoch program berie do úvahy stavy tachometrov, ktoré zadávate a porovnáva ich s počtom litrov, ktoré boli na to spotrebované. Následne štatistickými funkciami program vypočíta priemernú spotrebu paliva a ďalšie údaje, ktoré sa od toho odvíjajú. Aktuálna spotreba paliva je počítaná rovnakým spôsobom, len rozsah posledne braných najazdených kilometrov je nastavený užívateľom. Ak je vozidlo vedené v míľach, aktuálna spotreba paliva je vyjadrená taktiež v MPG (mi/1 gal.).
   Ak má vozidlo zapnutú aj prídavnú nádrž, všetky štatistické výpočty sú potom prehľadne rozdelené pre každú nádrž.
   V prípade, že niektorá jazda / cesta alebo udalosť má zapísaný aj výnos, potom sú v štatistických výpisoch zahrnuté aj výnosy a taktiež vypočítaný zisk.
   Po zadaní niekoľkých správnych údajov program začína údaje spracovávať a štatisticky vyhodnocovať. Štatistické vyhodnotenie je presnejšie každým novým zadaným údajom a ponúka Vám následovné informácie:

   - Kolísanie priemernej spotreby,
   - Priemerná spotreba paliva,
   - Dojazd na 1 liter / Dojazd na plnú nádrž,
   - Priemerná cena za 1 km,
   - Priemerný interval tankovaní,
   - Aktuálna spotreba paliva,
   - Dojazd na 1 liter / Dojazd na plnú nádrž,
   - Aktuálna cena za 1 km,
   - Aktuálny interval tankovaní,
   - Celková reálna cena za 1 km,
   - Spolu litrov,
   - Spolu km,
   - Spolu "€/$/Sk/..." za palivo,
   - Ostatné náklady,
   - Náklady spolu,
   - Cena vozidla,
   - Celkové náklady.

   Program štatisticky vyhodnocuje nielen aktuálne vozidlo, ale vedie súhrnnú štatistiku ku všetkým evidovaným vozidlám spolu. Súhrnná štatistika ponúka následovné informácie:

   - Spolu "€/$/Sk/..." za palivo,
   - Ostatné náklady,
   - Náklady spolu,
   - Cena vozidiel,
   - Celkové náklady.

   Priemerná spotreba paliva je priebežne vyjadrovaná taktiež graficky. Graf znázorňuje, ako sa priemerná spotreba paliva mení v súvislosti s časom. Štatistický graf pre vybrané vozidlo zobrazuje Náklady / Mesiac, Náklady / Rok, Náklady / 1 km - Relatívne (t.j. náklady medzi jednotlivými obdobiami), Náklady / 1 km - Absolútne (t.j. náklady od prvého záznamu o tankovaní), Km / Rok, Spotreba paliva, Spotreba paliva / Rok a iné.
   Súhrnná štatistika Vám ponúka štatistický graf pre všetky vozidlá s množstvom zaujímavých grafov a súhrnné výpisy vozidiel v podobe stromovej štruktúry. Pre tieto súhrnné výpisy a grafické zobrazenia je možné nastaviť časový interval, v ktorom budú výpisy či grafy zobrazované.

BEŽNÉ FUNKCIE
------------------------
   Program je zostavený tak, aby prinášal čo najpresnejšie informácie pri čo najmenšej náročnosti obsluhy.
   Všetky údaje sú usporadúvané podľa dátumu, ale je možné ich taktiež zobrazovať podľa zvolených kritérií.
   Všetky dôležité príkazy zahrnuté v programe sú jednoducho prístupné v prehľadnom menu.

VÝMENA OLEJA / OSTATNÉ VÝMENY / PREHLIADKY VOZIDLA
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ku každému vozidlu je možné evidovať výmenu oleja. Je potrebné zadať dátum výmeny oleja, stav tachometra pri výmene a funkčnosť oleja, t.j. počet kilometrov a obdobie, na ktoré sa môže olej používať.
   Podobným spôsobom je možné evidovať a kontrolovať všetky ostatné výmeny a všetky prehliadky vozidiel.
   Pre komplexnejší prehľad o výmenách oleja, ostatných výmenách a prehliadkach vozidiel je možné zobraziť súhrnnú správu o údržbe, kde sú všetky úkony, ktoré je alebo bude potrebné vykonať, prehľadne zobrazené k jednotlivým vozidlám.

PLÁNOVANÉ VÝMENY A PREHLIADKY (PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA)
-------------------------------------------------------------------------------------------
   Plánovaná údržba je nástroj, do ktorého sa zapisujú tie výmeny oleja, ostatné výmeny a prehliadky vozidla, ktoré ešte nie sú evidované v archíve, no je potrebné ich vykonať v budúcnosti.

JAZDY / CESTY / UDALOSTI
------------------------------------------
   Nástroj Jazdy / Cesty slúži na jednoduché evidovanie pracovných ciest, výletov a pod. Ponúka prehľad o dĺžke trvania ciest, o ich účele alebo mieste ciest, o prejdených kilometroch v súvislosti s cestami, ako aj o vodičoch, ktorí tieto cesty absolvovali.
   V nástroji Udalosti je možné evidovať akékoľvek udalosti, prípady či situácie, ktoré vznikli v súvislosti s vozidlom. Ku všetkým udalostiam môže byť taktiež priradený vodič.

EXPORT / IMPORT VOZIDIEL
---------------------------------------------
   Nástroj Jazdy / Cesty slúži na jednoduché evidovanie pracovných ciest, výletov a pod. Ponúka prehľad o dĺžke trvania ciest, o ich účele alebo mieste ciest, o prejdených kilometroch v súvislosti s cestami, ako aj o vodičoch, ktorí tieto cesty absolvovali.
   V nástroji Udalosti je možné evidovať akékoľvek udalosti, prípady či situácie, ktoré vznikli v súvislosti s vozidlom. Ku všetkým udalostiam môže byť taktiež priradený vodič.

ÚDAJE O ARCHÍVE
---------------------------
   Archív je možné uzamknúť zadaním hesla a aktivovaním ochrany archívu. Údaje budú po uložení archívu automaticky zakódované a z uzamknutého archívu budú sprístupnené až po zadaní správneho hesla.
   Archív je taktiež možné skontrolovať pre odhalenie možných chýb. Na tieto účely slúži Heuristická kontrola archívu.

ÚDAJE O VOZIDLE
---------------------------
   Každé vozidlo môže mať nastavené dve nádrže - hlavnú nádrž a prídavnú nádrž.
   Ku každému vozidlu je možné zapísať si akékoľvek poznámky. Tieto poznámky sa dajú zobraziť v stručnej správe o vozidle, kde sú navyše uvedené aj súhrnné údaje o tankovaniach, nákladoch, výmenách oleja, ostatných výmenách, prehliadkach a jazdách / cestách k danému vozidlu.
   K získaniu väčšieho prehľadu o vozidle je možné použiť nástroj "Stav nádrže", ktorý poskytuje výstižné informácie o zostatku paliva v nádrži, dojazde na zostatok a o potrebe ďalšieho tankovania.
   Nástroj "Výpočet nákladov na cestu" slúži na výpočet nákladov na určený počet ciest pre vybrané vozidlo, pričom zohľadňuje počet cestujúcich a iné náklady súvisiace s cestou.
   Pomocou nástroja "Zachádzka" môžete jednoducho zistiť, či sa Vám oplatí zájsť natankovať palivo mimo plánovanú trasu.

VARIABILITA PROGRAMU
-------------------------------------
   Pre všestrannejší prístup je program možné používať v slovenskom, českom a v anglickom jazyku. Nastaviteľný je taktiež štýl celého programu, ktorý môže byť jednoduchý, klasický alebo moderný.
   Archív je možné viesť v akejkoľvek mene. Menu je možné zmeniť prepočítaním podľa kurzu. Rovnako prepočítaním podľa kurzu je možné vkladať všetky vstupné údaje v akejkoľvek inej mene.
   Údaje je možné do programu zadávať v kilometroch alebo v míľach. Všetky zobrazenia programu sú však robené len v kilometroch.
   Všetky dôležité tabuľky alebo výpisy je možné uložiť do samostatného súboru v textovej podobe alebo ako HTML. Grafy je možné uložiť ako bitmapové súbory alebo ako meta súbory v rozšírenej podobe alebo ich skopírovať do schránky v príslušnom formáte a vybranom rozlíšení.

VLASTNÝ VYHĽADÁVAČ / PREMENOVÁVAČ
----------------------------------------------------------------
   Pre väčší prehľad o uložených súboroch má program zabudovaný vyhľadávač vlastných súborov (zdrojových súborov, zálohových súborov a exportovaných vozidiel), ktorý zobrazí zoznam súborov požadovaného typu do prehľadnej tabuľky poskytujúcej kritéria triedenia.
   Multi-premenovávací nástroj slúži na premenovanie zvolených názvov údajov alebo poznámok podľa potreby.

REGISTRÁCIA PROGRAMU
---------------------------------------
   Pre plnohodnotné využívanie programu je potrebné program Sm_InfoMoto zaregistrovať podľa inštrukcií, ktoré sú uvedené priamo v registrovacom okne. Neregistrovaný program Vám dovolí ku každému vozidlu zadať len limitovaný počet údajov. V neregistrovanej verzii sú taktiež niektoré funkcie zakázané.


Copyright © Sm_InfoMoto. Všetky práva vyhradené.

Stiahnuť program | Objednávka - Zakúpenie licencie - Zmena Licenčného čísla | Podporiť vývoj programu || Hlavná stránka | Kontakty

Navrhol a vytvoril: Gabriel Havrilla

TOPlist