ÚVODNÁ STRÁNKA | Kontakty 

 

M e n uInformácie o programe

Stiahnuť program

Cenník

Postup registrácie

Objednávka

Zakúpenie licencie

Zmena Licenčného čísla

Zmena e-mailovej adresy

Reklamácie

Screenshoty

Ocenenia

História programu

Podporiť vývoj programu

Kontaktujte nás na:

E-mail: sminfomoto@gmail.com


Zakúpenie licencie:


Zakúpením licencie získate Licenčné číslo. Po zapísaní tohto čísla do programu je program registrovaný a môžete ho používať v plnom rozsahu.

----------------------------------------------
A: Pre občanov Slovenskej republiky
Po zaslaní správne vyplnenej záväznej objednávky Vám distribútor pošle e-mailom správu, že objednávka bola potvdená a môžete si licenciu zakúpiť. Spolu so správou obdržíte zálohovú faktúru, kde bude uvedené číslo účtu (prípadne iné údaje, ktoré bude platba či bankový prevod vyžadovať), na ktorý je potrebné previesť požadovanú sumu.

Požadovanú sumu je potrebné uhradiť na účet distribútora. To môžete urobiť priamo bankovým prevodom z Vášho účtu na účet distribútora alebo osobne vložiť požadovanú sumu v ktorejkoľvek banke na účet distribútora.

Pri platbe (alebo bankovom prevode) uveďte tieto údaje:
   - číslo účtu (prípadne IBAN kód a ďalšie údaje) uvedené v zálohovej faktúre, ktorú Vám distribútor poslal spolu so správou o potvrdení objednávky,
   - variabilný symbol uvedený v zálohovej faktúre, ktorú Vám distribútor poslal spolu so správou o potvrdení objednávky.

B: Pre občanov iných krajín
Zakúpiť licenciu cez internet prostredníctvom služby ShareIt!

Pri platbe (alebo bankovom prevode) uveďte tieto údaje:
   - fakturačné údaje, kontaktné údaje (uvedená e-mailová adresa bude slúžiť na komunikáciu s Vami), spôsob platby,
   - Identifikačné meno, Identifikačný kód, Sériové číslo,
   - ako variabilný symbol uveďte číslo ShareIt! objednávky.

Kvôli rýchlosti platby ako aj nižším nákladom na spracovanie platby, odporúčame ako spôsob platby použiť kreditnú kartu alebo PayPal.

Pokračujte prosím kliknutím na nasledujúci odkaz / obrázok služby ShareIt!:

     Stlačte pre pokračovanie    
----------------------------------------------

Pred odoslaním požadovanej sumy sa uistite, že všetky údaje boli vyplnené správne!

Po zakúpení licencie Vám bude poslané Licenčné číslo a zaslaná faktúra.


Copyright © Sm_InfoMoto. Všetky práva vyhradené.

Stiahnuť program | Objednávka - Zakúpenie licencie - Zmena Licenčného čísla | Podporiť vývoj programu || Hlavná stránka | Kontakty

Navrhol a vytvoril: Gabriel Havrilla

TOPlist