ÚVODNÁ STRÁNKA | Kontakty 

 

M e n uInformácie o programe

Stiahnuť program

Cenník

Postup registrácie

Objednávka

Zakúpenie licencie

Zmena Licenčného čísla

Zmena e-mailovej adresy

Reklamácie

Screenshoty

Ocenenia

História programu

Podporiť vývoj programu

Kontaktujte nás na:

E-mail: sminfomoto@gmail.com


Zmena Licenčného čísla:


Licenčné číslo je vystavené na základe Sériového čísla. Ak sa náhodou zmení Vaše Sériové číslo v dôsledku zmeny hardvéru, je potrebné ho opätovne poslať distribútorovi programu a bude Vám podľa Licenčnej zmluvy zaslané nové Licenčné číslo.

Máte nárok na bezplatné získanie nového Licenčného čísla. Podmienky bezplatného získania Licenčného čísla vymedzuje Licenčná zmluva programu Sm_InfoMoto. Pokiaľ spĺňate tieto podmienky, zašlite distribútorovi programu požiadavku na získanie nového Licenčného čísla a požadované Licenčné číslo Vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. V opačnom prípade, ak nespĺňate podmienky pre bezplatné získanie Licenčného čísla, nebude táto požiadavka distribútorom akceptovaná a Vy budete o tom následne informovaní.

Požiadavka na zmenu Licenčného čísla, aby bola akceptovaná distribútorom, musí obsahovať nasledujúce údaje:

- Identifikačné meno (To isté, ktoré ste uviedli v objednávke.),

- Identifikačný kód (Ten istý, ktorý ste uviedli v objednávke.),

- Sériové číslo (Nové Sériové číslo vygenerované programom; Menu: "Pomoc" - "Registrácia". Na základe tohto Sériového čísla Vám bude vystavené nové Licenčné číslo.),

- (2. Sériové číslo, 3. Sériové číslo, ...) - Ak máte zakúpených viac licencií a požadujete zmeniť viac Licenčných čísiel, uveďte v požiadavke všetky Sériové čísla, pre ktoré požadujete získanie Licenčných čísiel!.


Poslať požiadavku na zmenu Licenčného čísla ako:    fyzická osoba (nepodnikateľ) / právnická osoba (podnikateľ)


Vzorové príklady, ako má vyzerať požiadavka na zmenu Licenčného čísla v e-mailovej podobe: (údaje v príkladoch sú vymyslené)


Fyzická osoba (nepodnikateľ) – Príklad:

Komu:

sminfomoto@gmail.com

Predmet:

Zmena Licenčného čísla

Text:

Identifikačné meno: JANN NOVAKK

Identifikačný kód: 0310118708

Sériové číslo: K0C1-0020-00FM-BFB3-70A6-T200-0X

- - -

Žiadam o zmenu Licenčného čísla pre uvedené Sériové čísla.

- - -

Prípadná správa pre distribútora

 

Právnická osoba (podnikateľ) – Príklad:

Komu:

sminfomoto@gmail.com

Predmet:

Zmena Licenčného čísla

Text:

Identifikačné meno: SETTAHOODD

Identifikačný kód: 1177011107

Sériové číslo: K0C1-0020-00FM-BFB3-70A6-T200-0X

- - -

Žiadam o zmenu Licenčného čísla pre uvedené Sériové čísla.

- - -

Prípadná správa pre distribútora

Z obsahu e-mailu musí jasne vyplývať, že ide o požiadavku na zmenu Licenčného čísla!


Copyright © Sm_InfoMoto. Všetky práva vyhradené.

Stiahnuť program | Objednávka - Zakúpenie licencie - Zmena Licenčného čísla | Podporiť vývoj programu || Hlavná stránka | Kontakty

Navrhol a vytvoril: Gabriel Havrilla

TOPlist