ÚVODNÍ STRÁNKA | Kontakty 

 

M e n uInformace o programu

Stáhnout program

Ceník

Postup registrace

Objednávka

Zakoupení licence

Změna Licenčního čísla

Změna e-mailové adresy

Reklamace

Screenshoty

Ocenění

Historie programu

Podpořit vývoj programu

Kontaktujte nás na:

E-mail: sminfomoto@gmail.com


Postup registrace:


Registrace programu Sm_InfoMoto je jednoduchý proces, který pozůstává z následujících kroků:

1. Stáhnout Shareware verzi programu Sm_InfoMoto z této internetové stránky. (bližší informace jsou v položce "Stáhnout program")

2. V programu (Menu: "Nápověda" - "Identifikační údaje") napsat libovolné jméno, pod kterým budete vystupovat ve vztahu k programu Sm_InfoMoto. Na základě uvedeného jména Vám program vygeneruje Váš Identifikační kód. Identifikační údaje slouží pro ulehčeni komunikace mezi Vámi a distributorem, pro přesnou identifikaci užívatele atd.

----------------------------------------------
A: Pro občany Slovenské republiky
3. Poslat distributorovi závaznou objednávku, která bude obsahovat: (bližší informace jsou v položce "Objednávka")
   - fakturační údaje (buď jako fyzická osoba a nebo jako právnická osoba),
   - Identifikační jméno (to samé, jako při generování Identifikačního kódu),
   - Identifikační kód (vygenerovaný programem),
   - Sériové číslo (vygenerované programem),
   - e-mailovou adresu (na tuto adresu budou posílané jakékoliv informace a údaje v souvislosti s programem, jakož i nové Licenční číslo. Tato adresa bude zároveň sloužit pro komunikaci s Vámi. Jestliže nebude uvedená žádná adresa, do úvahy se bude brát adresa, ze které přišel e-mail.).

4. Bude Vám zaslána zpráva, že objednávka byla potvrzená a spolu se zprávou bude zaslána také zálohová faktura, kde bude uvedené číslo účtu, na který je potřebné uhradit požadovanou částku a variabilní symbol, který je nevyhnutné uvést při platbě nebo bankovním převodu.

5. Zakoupit licenci, přičemž při platbě uvést: (bližší informace jsou v položce "Zakoupení licence")
   - číslo účtu (případně IBAN kód a další údaje) - uvedené v zálohové faktuře, kterou Vám distributor poslal spolu se zprávou o potvrzení objednávky,
   - variabilní symbol - uvedený v zálohové faktuře, kterou Vám distributor poslal spolu se zprávou o potvrzení objednávky.

B: Pro občany jiných krajin
5. Zakoupit licenci přes internet prostřednictvím služby ShareIt! (bližší informace jsou v položce "Zakoupení licence")
   - (Občany jiných krajin můžou kroky 3 a 4 vynechat, protože služba ShareIt! má vlastní objednávkový formulář s vícerými možnostmi pro platbu.)
----------------------------------------------

6. Bude Vám, po ověření zakoupení licence, poslané Licenční číslo na uvedenou e-mailovou adresu.

7. Bude Vám zaslaná faktura na uvedenú fakturační adresu, jako doklad o zaplacení.

8. Zapsat do programu (Menu: "Nápověda" - "Registrace") získané Licenční číslo od distributora. Po zapsání tohoto čísla je program registrován.

9. Jestliže se náhodou změní Vaše Sériové číslo v důsledku změny hardware, je potřebné ho opětovně poslat distributorovi programu a bude Vám podle Licenční smlouvy zaslané nové Licenční číslo. (bližší informace jsou v položce "Změna Licenčního čísla")

10. Jestliže se náhodou změní Vaše e-mailová adresa, kterou jste uvedli v objednávce, je potřebné kvůli zaslání jakýchkoliv informací a údajů o programu informovat o této skutečnosti distributora. (bližší informace jsou v položce "Změna e-mailové adresy")


Poznámky:
Podrobnější informace najdete v menu v jednotlivých podčástích Postupu registrace.

Sériové číslo a nebo Licenční číslo, kvůli jejich správnosti, je lépe zkopírovat do schránky než opisovat ručně.

V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte: sminfomoto@gmail.com


Copyright © Sm_InfoMoto. Všechna práva vyhrazena.

Stáhnout program | Objednávka - Zakoupení licence - Změna Licenčního čísla | Podpořit vývoj programu || Hlavní stránka | Kontakty

Navrhnul a vytvořil: Gabriel Havrilla

TOPlist