ÚVODNÍ STRÁNKA | Kontakty 

 

M e n uInformace o programu

Stáhnout program

Ceník

Postup registrace

Objednávka

Zakoupení licence

Změna Licenčního čísla

Změna e-mailové adresy

Reklamace

Screenshoty

Ocenění

Historie programu

Podpořit vývoj programu

Kontaktujte nás na:

E-mail: sminfomoto@gmail.com


Změna Licenčního čísla:


Licenční číslo je vystavené na základě Sériového čísla. Jestliže se náhodou změní Vaše Sériové číslo v důsledku změny hardware, je potřebné ho opětovně poslat distributorovi programu a bude Vám podle Licenční smlouvy zaslané nové Licenční číslo.

Máte nárok na bezplatné získání nového Licenčního čísla. Podmínky bezplatného získání Licenčního čísla vymezuje Licenční smlouva programu Sm_InfoMoto. Pokud splňujete tyto podmínky, zašlete distributorovi programu požadavek na získání nového Licenčního čísla a požadované Licenční číslo Vám bude zaslané na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. V opačném případě, jestliže nesplňujete podmínky pro bezplatné získání Licenčního čísla, nebude tento požadavek distributorem akceptován a Vy budete o tom následně informováni.

Požadavek na změnu Licenčního čísla, aby byl akceptován distributorem, musí obsahovat následující údaje:

- Identifikační jméno (Stejné, které jste uvedli v objednávce.),

- Identifikační kód (Stejný, který jste uvedli v objednávce.),

- Sériové číslo (Nové Sériové číslo vygenerované programem; Menu: "Nápověda" - "Registrace". Na základě tohoto Sériového čísla Vám bude vystavené nové Licenční číslo.),

- (2. Sériové číslo, 3. Sériové číslo, ...) - Jestliže máte zakoupených více licencí a požadujete změnit více Licenčních čísel, uveďte v požadavku všechny Sériové čísla, pro které požadujete získání Licenčních čísel!.


Poslat požadavek na změnu Licenčního čísla jako:    fyzická osoba (nepodnikatel) / právnická osoba (podnikatel)


Vzorové příklady, jak má vypadat požadavek na změnu Licenčního čísla v e-mailové podobě: (údaje v příkladech jsou vymyšlené)


Fyzická osoba (nepodnikatel) – Příklad:

Komu:

sminfomoto@gmail.com

Předmět:

Změna Licenčního čísla

Text:

Identifikační jméno: JANN NOVAKK

Identifikační kód: 0310118708

Sériové číslo: K0C1-0020-00FM-BFB3-70A6-T200-0X

- - -

Žádám o změnu Licenčního čísla pro uvedené Sériové čísla.

- - -

Případná zpráva pro distributora

 

Právnická osoba (podnikatel) – Příklad:

Komu:

sminfomoto@gmail.com

Předmět:

Změna Licenčního čísla

Text:

Identifikační jméno: SETTAHOODD

Identifikační kód: 1177011107

Sériové číslo: K0C1-0020-00FM-BFB3-70A6-T200-0X

- - -

Žádám o změnu Licenčního čísla pro uvedené Sériové čísla.

- - -

Případná zpráva pro distributora

Z obsahu e-mailu musí jasně vyplývat, že jde o požadavek na změnu Licenčního čísla!


Copyright © Sm_InfoMoto. Všechna práva vyhrazena.

Stáhnout program | Objednávka - Zakoupení licence - Změna Licenčního čísla | Podpořit vývoj programu || Hlavní stránka | Kontakty

Navrhnul a vytvořil: Gabriel Havrilla

TOPlist