ÚVODNÍ STRÁNKA | Kontakty 

 

M e n uInformace o programu

Stáhnout program

Ceník

Postup registrace

Objednávka

Zakoupení licence

Změna Licenčního čísla

Změna e-mailové adresy

Reklamace

Screenshoty

Ocenění

Historie programu

Podpořit vývoj programu

Kontaktujte nás na:

E-mail: sminfomoto@gmail.com


Objednávka:


Závazná objednávka, aby byla potvrzená distributorem, musí obsahovat následující údaje:

- fakturační údaje:
    Fyzické osoby (nepodnikatelé): jméno a příjmení, adresa (ulice, město, PSČ), země.
    Právnické osoby (podnikatelé): celý název firmy, fakturační adresa (ulice, město, PSČ), země, IČO, DIČ.

- Identifikační jméno (Stejné jméno, které jste uvedli při generování Identifikačního kódu - v programu; Menu: "Nápověda" - "Identifikační údaje".),

- Identifikační kód (Stejný kód, který byl vygenerován programem - v programu; Menu: "Nápověda" - "Identifikační údaje".),

- Sériové číslo (Vygenerované programem; Menu: "Nápověda" - "Registrace". Na základě tohoto Sériového čísla Vám bude vystavené Licenční číslo.),

- (2. Sériové číslo, 3. Sériové číslo, ...) - Jestliže si chcete objednat více licencí, uveďte v závazné objednávce všechny Sériové čísla, pro které požadujete získání Licenčních čísel!,

- e-mailovou adresu (na tuto adresu budou posílané jakékoliv informace a údaje v souvislosti s programem, jakož i nové Licenční číslo. Tato adresa bude zároveň sloužit pro komunikaci s Vámi. Jestliže nebude uvedená žádná adresa, do úvahy se bude brát adresa, z které přišel e-mail.),

- (telefonní číslo) - Na tomto telefonním čísle Vás bude distributor kontaktovat v případě nějakých vážnějších nesrovnalostí. (Nepovinné).


Chcete-li objednat licenci na program pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu, uveďte v objednávce fakturační údaje a licenční údaje (stejným způsobem jako fakturační údaje). Jednoznačně a srozumitelně specifikujte, které údaje jsou fakturační a které licenční. V takovém případě bude Zálohová faktura vystavená podle fakturačních údajů a po její uhrazení bude podle licenčních údajů uvedených v objednávce vystavená Licence.


Poslat objednávku jako:    fyzická osoba (nepodnikatel)    právnická osoba (podnikatel)


Vzorové příklady, jak má vypadat závazná objednávka v e-mailové podobě: (údaje v příkladech jsou vymyšlené)


Fyzická osoba (nepodnikatel) – Příklad:

Komu:

sminfomoto@gmail.com

Předmět:

Objednávka

Text:

Jméno a příjmení: Jánn Novákk

Adresa (ulice, město, PSČ): Jahodová 60, 040 01  Košice

Země: Slovensko

Identifikační jméno: JANN NOVAKK

Identifikační kód: 0310118708

Sériové číslo: Y0A0-0000-00FF-BFB8-70A7-F000-0Y

E-mailová adresa: novakk_jann@mojjportall.sk

Telefonní číslo: 0042190X333555

- - -

Závazně si objednávám licenci na program Sm_InfoMoto pro uvedené Sériové čísla.

- - -

Případná zpráva pro distributora

 

Právnická osoba (podnikatel) – Příklad:

Komu:

sminfomoto@gmail.com

Předmět:

Objednávka

Text:

Název firmy: Settahoodd, s.r.o.

Fakturační adresa (ulice, město, PSČ): Hronská 9, 811 06  Bratislava

Země: Slovensko

IČO: 69317705

DIČ: SK69317705

Identifikační jméno: SETTAHOODD

Identifikační kód: 1177011107

Sériové číslo: Y0A0-0000-00FF-BFB8-70A7-F000-0Y

E-mailová adresa: settahoodd@settahoodd.sk

Telefonní číslo: 0042190X333555

- - -

Závazně si objednávám licenci na program Sm_InfoMoto pro uvedené Sériové čísla.

- - -

Případná zpráva pro distributora

Z obsahu e-mailu musí jasně vyplývat, že jde o objednávku licence na program Sm_InfoMoto!


Copyright © Sm_InfoMoto. Všechna práva vyhrazena.

Stáhnout program | Objednávka - Zakoupení licence - Změna Licenčního čísla | Podpořit vývoj programu || Hlavní stránka | Kontakty

Navrhnul a vytvořil: Gabriel Havrilla

TOPlist