ÚVODNÍ STRÁNKA | Kontakty 

 

M e n uInformace o programu

Stáhnout program

Ceník

Postup registrace

Objednávka

Zakoupení licence

Změna Licenčního čísla

Změna e-mailové adresy

Reklamace

Screenshoty

Ocenění

Historie programu

Podpořit vývoj programu

Kontaktujte nás na:

E-mail: sminfomoto@gmail.com


Historie programu:


Verze 4.0 (ve vývoji...)

Verze 3.3 (04.04.2015)
- změněná domovská stránka programu,
- změněná e-mailová adresa programu,
- další drobné úpravy.

Verze 3.2 (18.02.2015)
- dopracovaná přídavní nádrž,
- dopracované souhrnné výpisy vozidel v stromové struktuře,
- dopracovaný výpočet výdajů na cestu,
- dopracovaná zacházka,
- dopracovaný stav nádrže,
- další drobné úpravy.

Verze 3.1 (12.02.2014)
- nový nástroj - Seznam posledních údajů,
- nový graf událostí v závislosti od roků a řidičů,
- dopracovaný graf jízd / cest v závislosti od roků a řidičů,
- dopracované souhrnné výpisy vozidel v stromové struktuře,
- dopracovaný statistický graf pro vybrané vozidlo,
- dopracovaný statistický graf pro všechny vozidla,
- dopracovaná stručná zpráva o vozidle,
- dopracované souhrnné výpisy řidičů v stromové struktuře,
- dopracovaný statistický graf pro řidiče,
- dopracovaná stručná zpráva o řidiči,
- další drobné úpravy.

Verze 3.0 (15.03.2013)
- nový nástroj - Přídavná nádrž,
- nový nástroj - Plánované výměny a prohlídky (Plánovaná údržba),
- nový nástroj - Průvodce,
- možnost evidovat příjmy k jednotlivým jízdám / cestám,
- možnost evidovat příjmy k jednotlivým událostem,
- speciální poděkování přidané do programu,
- nová Extra funkce jako podpora vývoje programu,
- další drobné úpravy.

Verze 2.5 (04.07.2012)
- nový multi-přejmenovávácí nástroj,
- automatickou kontrolu diáře při spuštění operačního systému je možné vypnout,
- další drobné úpravy.

Verze 2.4 (19.08.2011)
- nové speciální zálohy archívů,
- údaje zapsané v programu je možné generovat do HTML souborů a následně tisknout,
- dopracovaný časový interval pro statistiku,
- řidiče je možné vyřadit a nezapočítávat v souhrnných statistických výpisech a grafech,
- větší výběr kilometrů pro výpočet aktuální spotřeby paliva,
- rozšířené doplňkové údaje o vozidle,
- výpočet porovnání výhodnosti kupy vozidla je možné ukládat,
- výpočet hladiny alkoholu v těle je možné ukládat,
- další drobné úpravy.

Verze 2.3 (20.08.2010)
- nové souhrnné výpisy řidičů v stromové struktuře,
- nová stručná zpráva o řidiči,
- nový graf jízd / cest v závislosti od roků a řidičů,
- nová souhrnná zpráva o údržbě,
- nový systémový log programu,
- dopracované souhrnné výpisy vozidel v stromové struktuře,
- dopracovaný statistický graf pro vybrané vozidlo,
- dopracovaný výpočet výdajů na cestu o výpočet na 1 cestu,
- v alkoholmetři je možné vytvořit vlastní seznam nápojů,
- souhrnné statistické výpisy je možné exportovat do HTML strukturovaně,
- nový odkaz v menu programu na shareware informaci,
- nový odkaz v menu programu na licenční intro,
- menu programu poskytuje seznam posledních otevřených archivů,
- stav tachometru při ostatních výměnách je možné doplňovat automaticky,
- stav tachometru při prohlídkách vozidla je možné doplňovat automaticky,
- výdaje je možné použit jako předlohu pro nové vkládání,
- výměny oleje je možné použit jako předlohu pro nové vkládání,
- ostatní výměny je možné použit jako předlohu pro nové vkládání,
- prohlídky vozidla je možné použit jako předlohu pro nové vkládání,
- jízdy / cesty je možné použit jako předlohu pro nové vkládání,
- události je možné použit jako předlohu pro nové vkládání,
- možný výběr jazyka při prvním spuštění portable verze,
- přepočítávání několika prvních údajů v grafu spotřeby paliva podle jejich průměrné hodnoty,
- dopracované Porovnání výhodnosti kupy vozidla,
- dopracovaná Legenda programu,
- další drobné úpravy.

Verze 2.2 (02.01.2010)
- nový nástroj - Události,
- rozšířené příslušenství o Porovnání výhodnosti kupy vozidla,
- nový statistický graf pro řidiče,
- řidiči jsou samostatnou kategorii,
- skupiny výdajů je možné nastavit jestli budou nebo ne započítávané při výpočtu reální ceny za 1 km,
- každému vozidlu je možné nastavit jeho individuální hodnotu pro výpočet aktuální spotřeby paliva,
- stavy tachometru při jízdách / cestách je možné doplňovat automaticky,
- archív je možné exportovat jako Pouze pro čtení,
- nové uspořádání položek v menu programu,
- odkaz na domovskou stránku programu,
- odkaz na stránku autora,
- shareware informace při spuštění programu,
- vylepšená práce s textem v poznámkovém bloku,
- úprava formulářů pro různé nastaveni dpi zobrazení,
- dopracovaná Legenda programu,
- další drobné úpravy.

Verze 2.1 (12.06.2009)
- nový nástroj - Jízdy / Cesty,
- statistické grafy vědí pracovat s časovým intervalem,
- grafy je možné ukládat v předvoleném rozlišení,
- dopracované detailní výpisy k jednotlivým údajům,
- dopracovaná Heuristická kontrola archívu,
- dopracovaný Alkoholmetr - 24 hodinový cyklus,
- tankování je možné vyhledávat,
- výměny oleje je možné vyhledávat,
- ostatní výměny je možné vyhledávat,
- prohlídky vozidla je možné vyhledávat,
- jízdy / cesty je možné vyhledávat,
- další drobné úpravy.

Verze 2.0 (11.02.2009)
- nový nástroj - Prohlídky vozidla,
- nový nástroj - Zacházka,
- dopracovaný statistický graf pro vybrané vozidlo,
- dopracovaný statistický graf pro všechny vozidla,
- jednotlivé grafy je možné prohlížet po rocích,
- zdokonalený interface programu,
- výpisy programu je možné ukládat v CSV formátu,
- souhrnné statistické výpisy je možné zobrazovat strukturovaně,
- zobrazování stavu připomínek v hlavním okně,
- rozšíření interní schránky o výměnu oleje, ostatní výměny a prohlídky vozidla,
- rozšíření základních údajů o vozidle,
- výdaje je možné přidělovat do skupin,
- údaje o tankování můžou obsahovat poznámku,
- výměna oleje může obsahovat poznámku,
- ostatní výměny můžou obsahovat poznámku,
- dopracovaná Legenda programu,
- dopracovaná Heuristická kontrola archívu,
- možnost změnit formát datumu, písmo a znakovú sadu podle potřeby,
- archív je možné vést v jakékoliv měně,
- archívní soubory jsou asociovány s programem,
- další drobné úpravy.

Verze 1.4 (13.09.2008)
- nový nástroj - Výpočet výdajů na cestu,
- dopracovaný statistický graf pro vybrané vozidlo,
- dopracovaný statistický graf pro všechny vozidla,
- dopracované souhrnné výpisy vozidel s časovým intervalem,
- zarovnávání textu v jednotlivých textových blocích,
- rozšířené příslušenství o Alkoholmetr,
- úprava formulářů pro různé velikosti hlavičky,
- symbol měny je možné zobrazit před a nebo za číselnou hodnotou,
- další drobné úpravy.

Verze 1.3 (16.06.2008)
- dopracovaný statistický graf pro vybrané vozidlo,
- výdaje je možné vyhledávat,
- zdokonalený interface programu,
- zdokonalený nástroj - Stav nádrže,
- zdokonalené menu programu,
- nový informační blok - Tip dne,
- nové informační ikony a popisy,
- message boxy v 3 jazycích,
- další drobné úpravy.

Verze 1.2 (25.02.2008)
- dopracovaný statistický graf pro vybrané vozidlo,
- některé výrazy jsou změněné a nebo doplněné,
- dopracovaná heuristická kontrola archívu,
- další drobné úpravy.

Verze 1.1 (22.01.2008)
- nová struktura ukládání souborů,
- výdaje můžou obsahovat poznámku,
- grafy můžou mat orientaci na výšku a nebo na šířku,
- dopracovaný graf porovnání vozidel ve výdajích,
- nový statistický graf pro vybrané vozidlo,
- dopracované detailní výpisy k vybraným údajům,
- dopracované souhrnné výpisy vozidel v stromové struktuře,
- startovací logo obsahuje číslo verze programu,
- další drobné úpravy.

Verze 1.0 (17.09.2007)


Copyright © Sm_InfoMoto. Všechna práva vyhrazena.

Stáhnout program | Objednávka - Zakoupení licence - Změna Licenčního čísla | Podpořit vývoj programu || Hlavní stránka | Kontakty

Navrhnul a vytvořil: Gabriel Havrilla

TOPlist