ÚVODNÍ STRÁNKA | Kontakty 

 

M e n uInformace o programu

Stáhnout program

Ceník

Postup registrace

Objednávka

Zakoupení licence

Změna Licenčního čísla

Změna e-mailové adresy

Reklamace

Screenshoty

Ocenění

Historie programu

Podpořit vývoj programu

Kontaktujte nás na:

E-mail: sminfomoto@gmail.com


Informace o programu:


Program Sm_InfoMoto slouží pro získání přehledu o vozidle, jeho spotřebe, údržbě, jakož i o výdajích s ním spojených. Program je určený pro ty, kteří chtějí mít dokonalý přehled o vozidle a nebo soupravě vozidel. Ponuka množstvo výpočtů, statistik a grafů pro domácí uživatele a nebo firmy. Program dále poskytuje mnohé jiné a zajímavé, ale hlavně důležité informace.
   K tomu, aby jste získali dokonalý přehled o vozidle, je potřebné zadávat do programu několik potřebných údajů týkajících se čerpání pohonných látek. Dále je potřebné evidovat výdaje spojené s vozidlem, výměny oleje, ostatní výměny a prohlídky, které si vozidlo vyžaduje.

STATISTIKA
------------------
   Hlavním zaměřením programu je výpočet průměrné a aktuální spotřeby paliva. Při výpočtech program bere do úvahy stavy tachometrů, které zadáváte a porovnává je s počtem litrů, které byli na to spotřebovány. Následně statistickými funkcemi program vypočítá průměrnou spotřebu paliva a další údaje, které se od toho odvíjejí. Aktuální spotřeba paliva je počítaná stejným způsobem, jenom rozsah posledně braných naježděných kilometrů je nastavený uživatelem. Je-li vozidlo vedené v mílích, aktuální spotřeba paliva je vyjádřená taktéž v MPG (mi/1 gal.).
   Má-li vozidlo zapnutou i přídavní nádrž, všechny statistické výpočty jsou potom přehledně rozdělené pro každou nádrž.
   V případě, že některá jízda / cesta a nebo událost má zapsaný i příjem, potom jsou v statistických výpisech zahrnuté i příjmy a taktéž vypočítaný zisk.
   Po zadaní několika správních údajů program začíná údaje zpracovávat a statisticky vyhodnocovat. Statistické vyhodnocení je přesnější s každým novým zadaným údajem a nabízí Vám následovní informace:

   - Kolísání průměrné spotřeby,
   - Průměrná spotřeba paliva,
   - Dojezd na 1 litr / Dojezd na plnou nádrž,
   - Průměrná cena za 1 km,
   - Průměrný interval tankování,
   - Aktuální spotřeba paliva,
   - Dojezd na 1 litr / Dojezd na plnou nádrž,
   - Aktuální cena za 1 km,
   - Aktuální interval tankování,
   - Celková reálná cena za 1 km,
   - Spolu litrů,
   - Spolu km,
   - Spolu "€/$/Sk/..." za palivo,
   - Ostatní výdaje,
   - Výdaje spolu,
   - Cena vozidla,
   - Celkové výdaje.

   Program statisticky vyhodnocuje nejen aktuální vozidlo, ale vede souhrnnou statistiku ke všem evidovaným vozidlům spolu. Souhrnná statistika nabízí následovní informace:

   - Spolu "€/$/Sk/..." za palivo,
   - Ostatní výdaje,
   - Výdaje spolu,
   - Cena vozidel,
   - Celkové výdaje.

   Průměrná spotřeba paliva je průběžně vyjadřována taktéž graficky. Graf znázorňuje, jak se průměrná spotřeba paliva mění v souvislosti s časem. Statistický graf pro vybrané vozidlo zobrazuje Výdaje / Měsíc, Výdaje / Rok, Výdaje / 1 km - Relativní (t.j. výdaje mezi jednotlivými obdobími), Výdaje / 1 km - Absolutní (t.j. výdaje od prvního záznamu o tankování), Km / Rok, Spotřeba paliva, Spotřeba paliva / Rok a jiné.
   Souhrnná statistika Vám nabízí statistický graf pro všechny vozidla s množstvím zajímavých grafů a souhrnné výpisy vozidel v podobě stromové struktury. Pro tyto souhrnné výpisy a grafické zobrazení je možné nastavit časový interval, ve kterém budou výpisy nebo grafy zobrazovány.

BĚŽNÉ FUNKCE
----------------------
   Program je sestavěný tak, aby přinášel co nejpřesnější informace při co nejmenší náročnosti obsluhy.
   Všechny údaje jsou uspořádávány podle datumu, ale je také možné je zobrazovat podle zvolených kritérií.
   Všechny důležité příkazy zahrnuté v programu jsou jednoduše přístupné v přehledném menu.

VÝMĚNA OLEJE / OSTATNÍ VÝMĚNY / PROHLÍDKY VOZIDLA
------------------------------------------------------------------------------------------
   Ke každému vozidlu je možné evidovat výměnu oleje. Je potřebné zadat datum výměny oleje, stav tachometru při výměně a funkčnost oleje, t.j. počet kilometrů a období, na které se může olej používat.
   Podobným způsobem je možné evidovat a kontrolovat všechny ostatní výměny a všechny prohlídky vozidel.
   Pro komplexnější přehled o výměnách oleje, ostatních výměnách a prohlídkách vozidel je možné zobrazit souhrnnou zprávu o údržbě, kde jsou všechny úkony, které je a nebo bude potřebné vykonat, přehledně zobrazené k jednotlivým vozidlům.

PLÁNOVANÉ VÝMĚNY A PROHLÍDKY (PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA)
------------------------------------------------------------------------------------------
   Plánovaná údržba je nástroj, do kterého se zapisují té výměny oleje, ostatní výměny a prohlídky vozidla, které ještě nejsou evidovány v archívu, no je potřebné jich vykonat v budoucnosti.

JÍZDY / CESTY / UDÁLOSTI
-----------------------------------------
   Nástroj Jízdy / Cesty slouží na jednoduché evidování pracovních cest, výletů a pod. Nabízí přehled o délce trvání cest, o jejich účelu a nebo místě cest, o ujetých kilometrech v souvislosti s cestami, jako i o řidičích, kteří této cesty absolvovali.
   V nástroji Události je možné evidovat jakékoliv události, případy či situace, které vznikli v souvislosti s vozidlem. Ku všem událostem může být taktéž přiřazený řidič.

EXPORT / IMPORT VOZIDEL
---------------------------------------------
   Ze seznamu vozidel je možné exportovat kterékoliv vozidlo do samostatného, Vámi nazvaného souboru. Toto vozidlo je možné do programu kdykoliv zpátky importovat. Každé exportované vozidlo může být zakódované pod libovolným heslem.

ÚDAJE O ARCHÍVU
---------------------------
   Archív je možné uzamknout uvedením hesla a aktivováním ochrany archívu. Údaje budou po uložení archívu automaticky zakódované a z uzamknutého archívu budou zpřístupněny až po zadání správného hesla.
   Archív je taktéž možné zkontrolovat pro odhalení možných chyb. Pro tyto účely slouží Heuristická kontrola archívu.

ÚDAJE O VOZIDLE
---------------------------
   Každé vozidlo může mít nastavené dvě nádrže - hlavní nádrž a přídavní nádrž.
   Ke každému vozidlu je možné zapsat si jakékoliv poznámky. Tyto poznámky se dají zobrazit v stručné zprávě o vozidle, kde jsou uvedeny i souhrnné údaje o tankování, výdajích, výměnách oleje, ostatních výměnách, prohlídkách a jízdách / cestách k danému vozidlu.
   K získání většího přehledu o vozidle je možné použít nástroj "Stav nádrže", který poskytuje výstižné informace o zůstatku paliva v nádrži, dojezdu na zůstatek a o potřebě dalšího tankování.
   Nástroj "Výpočet výdajů na cestu" slouží na výpočet výdajů na určený počet cest pro vybrané vozidlo, přičemž zohledňuje počet cestujících a jiné výdaje související s cestou.
   Pomocí nástroje "Zacházka" můžete jednoducho zjistit, jestli se Vám oplatí zajet natankovat palivo mimo plánovanou trasu.

VARIABILITA PROGRAMU
-------------------------------------
   Pro všestrannější přístup je program možné používat v slovenském, českém a v anglickém jazyce. Nastavitelný je taktéž styl celého programu, který může být jednoduchý, klasický nebo moderní.
   Archív je možné vést v jakékoliv měně. Měnu je možné změnit přepočítáním podle kurzu. Stejně přepočítáním podle kurzu je možné vkládat všechny vstupné údaje v jakékoliv jiné měně.
   Údaje je možné do programu zadávat v kilometrech a nebo v mílích. Všechna zobrazení programu jsou však dělány pouze v kilometrech.
   Všechny důležité tabulky a nebo výpisy je možné uložit do samostatného souboru v textové podobě a nebo jako HTML. Grafy je možné uložit jako bitmapové soubory a nebo jako meta soubory v rozšířené podobě a nebo je zkopírovat do schránky v příslušném formátu a vybraném rozlišení.

VLASTNÍ VYHLEDÁVAČ / PŘEJMENOVÁVAČ
----------------------------------------------------------------
   Pro větší přehled o uložených souborech má program zabudovaný vyhledávač vlastních souborů (zdrojových souborů, zálohových souborů a exportovaných vozidel), který zobrazí seznam souborů požadovaného typu do přehledné tabulky poskytující kritéria třídění.
   Multi-přejmenovávací nástroj slouží na přejmenování zvolených názvů údajů a nebo poznámek podle potřeby.

REGISTRACE PROGRAMU
--------------------------------------
   Pro plnohodnotné využívání je potřebné program Sm_InfoMoto zaregistrovat podle instrukcí, které jsou uvedeny přímo v registračním okně. Neregistrovaný program Vám dovolí ke každému vozidlu zadat jenom limitovaný počet údajů. V neregistrované verzi jsou taktéž některé funkce zakázané.


Copyright © Sm_InfoMoto. Všechna práva vyhrazena.

Stáhnout program | Objednávka - Zakoupení licence - Změna Licenčního čísla | Podpořit vývoj programu || Hlavní stránka | Kontakty

Navrhnul a vytvořil: Gabriel Havrilla

TOPlist